Z pramatky všetko prichádza, k pramatke sa všetko vracia

Recenzia porotcu: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

V začiatku je koniec. V konci začiatok. Kolobeh pôrodu a smrti alebo skôr kolobeh sexu a malých smrtí. Veľkých udalostí na pozadí osobných dejín. Veľkých dejín vtlačených do osudu jednotlivca. Cyklus. Opakovanie sa. Jedno skončí, aby sa z toho istého mohlo začať iné alebo to isté. V taktomto kolobehu a prúde asociácií, zdanlivo voľne radených obrazov, sa odvíja inscenácia hosťujúceho slovinského zoskupenia MénTrga What will become of this?

Skupina siedmich performerov vytvára čosi ako pohybový statement o násilí či bolesti, ktoré sa večne opakujú, rodia a možno neskončia. Sú zapísané príliš hlboko v človeku, v ľudstve a sú v pamäti našich tiel. Násilie obrátené do seba sa nakoniec zrkadlí vo zvyšku sveta.

Inscenáciu tvorí voľný sled obrazov s vlastnými názvami výstupov. Obrazy sú v expresívnom hlasovom i pohybovom móde. Sú to výkriky, fyzické pohybové kreácie, aktivizácia publika, vnútorné prehovory, live cinema. Prostriedky, ktoré tvorcovia používajú, sa skôr priblížujú k fyzickému a performatívnemu typu divadlu. Obrovská riava energie, občas až nadužívaný krik, tlak a riava slov či pohybu. Sme kdesi na rozmedzí pudového, kde to racionálne nedostáva svoj priestor. Uchopenie opakujúceho sa chaosu však občas pôsobí aj chaoticky či nejasne. Jednotlivé výstupy sú až akýmysi výkrikmi, ale bez ozveny, bez hlbšieho ukotvenia, či už v estetickej sile, textovej či obrazovej. Je to ale aj možnosť akejsi slobody voľby, čo si vybrať a ako čítať daný tvar.

Miriam Kičiňová

Vpogled do slovinského gledališťa

Redakčný rozhovor: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

What will become of this (Glej) 1

What will become of this?

O predstavení: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana