Vpogled do slovinského gledališťa

Redakčný rozhovor: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

Slovensko a Slovinsko sú dve krajiny, ktoré si v zahraničných médiách pravidelne pletú, nemajú k sebe ani geograficky ďaleko a sú si v mnohom podobné. Napriek tomu príležitosť vidieť slovinské divadlo tu tak často nemáme, preto som do šatne po predstavení What will become of it išla značne nabudená zvedavosťou. Ešte predtým som však dostala kontextový brífing od porotkyne Miriam Kičiňovej, ktorá rozumie po slovinsky a ochotne dovysvetlila okolosediacim kolegom nuansy metafor, ktoré sa nám napriek istej všeslovanskej priepustnosti jazykovej bariéry nepodarilo dešifrovať (vďaka jej za to!).

Takto vybavená som omnoho smelšie položila prvú otázku, ako vôbec vznikla táto partička a ako funguje neprofesionálne divadlo v Slovinsku. Dozvedela som sa, že skupina je súčasťou programu pre študentov, ktorý funguje pod záštitou Gledališťa Glej (v prekl. Divadlo Hľaď či Divadlo Kukaj, pozn. red.) zabezpečujúceho priestor, technické zázemie a mentorov. Nejde teda o klasický súbor, ale o veľmi heterogénnu skupinu, ktorú spojil práve tento projekt. Napriek tomu, že Slovinsko je krajina neveľká, neprofesionálna scéna je aj tam rozvinutá a aj v menších obciach existujú kvalitné súbory, ktoré nachádzajú svoje pôsobisko – podobne ako to je u nás – v kultúrnych domoch.

Keďže súbor sa predtým nepoznal, sprvoti bolo potrebné vytvoriť bezpečný priestor a následne im pri tvorbe incenácie najlepšie poslúžila improvizácia. Napríklad úvodný obraz vznikol náhodou – herci len zo žartu skúšali, či sa všetci dokážu skryť pod kostýmom a tento nápad sa im zapáčil. Rozmanitosť skupiny zároveň prirodzene viedla k rôznorodým úvahám o témach a obrazoch, preto o svojej inscenácii hovoria ako o kytici obrazov. A táto kytica je vo svojej metaforickosti a viacvýznamovosti taká bohatá, že dokonca ani oni sami jej nerozumejú rovnako. Každý divák si v nej podľa slov tvorivého tímu nájde to svoje – a to si nepochybne našli aj martinskí žatevní diváci. Niektorí sa dokonca našli aj v predstavení – v detaile živej videoprojekcie najväčší úspech zožal generálny riaditeľ NOC Erik Kriššák.

Hoci slovinský súbor s kurióznym názvom MénTrga ešte nevie, či a ako bude ich divadelná činnosť pokračovať, azda sa ešte niekde stretneme – v Martine či v Ľubľane. Se vidimo!

Maš.

Z pramatky všetko prichádza, k pramatke sa všetko vracia

Recenzia porotcu: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana

What will become of this (Glej) 1

What will become of this?

O predstavení: What will become of this? • MénTrga, Glej Theatre, Ľubľana