Strašidelné príbehy pomáhajú s úpravou stolice

Recenzia porotcu: Klopkanie • Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica • Zlaté pásmo v kategórii recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, Hviezdoslavov Kubín 2023

Detský divadelný súbor Bebčina z Novej Dubnice patrí ku kolektívom zo zlatého pásma tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína. Svoje Klopkanie uviedli aj na Scénickej žatve. Režisérka a pedagogička Miriam Martináková je známa inscenáciami, v ktorých si nájde svoje miesto každé z často aj dvadsiatich detí. Tak je to aj v tomto prípade, no tentoraz už mala hlavné režisérske slovo Emma Martináková. Recitačný kolektív sa spoločne snaží o súhru, vnímanie partnera na javisku, deti majú dôslednú artikuláciu, v konaní sú prirodzené. Ich odevom sú mikiny s kapucňou rôznych veľkostí a farieb. Takto zvolený kostým je sčasti uniformný, sčasti odkazuje na reálny život detí, kapucňa dodáva ďalšie možnosti.

Deti nám prednesom textu Zvonimíra Baloga povedali o tom, aký život majú klince, ale dozvedeli sme sa aj o strašidelných príbehoch (aj o takých, ktoré „pomáhajú s úpravou stolice“), o tom, že od strachu sa dá zabudnúť svoje meno alebo z neho začnú rásť vlasy. Vieme už, čo sú pre nich strašidelné príbehy a že ten najstrašidelnejší je, keď chcú dospelí vyhnať vymýšľanie z ich hláv. Tomuto predchádzala zaujímavá časť, kde deti hovorili frázy, ktoré počúvajú od rodičov, a tá je pre nás všetkých, ktorí deti, či už vlastné alebo cudzie, vychovávame, dôležitým pripomenutím, aby sme sa snažili takým slovám vyhnúť.

Lenka Dzadíková

Daj si rezeň, pôjde ti karta

Redakčný rozhovor: Klopkanie • Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica • Zlaté pásmo v kategórii recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, Hviezdoslavov Kubín 2023

Klopkanie (DDS Bebčina)

Klopkanie

O predstavení: Klopkanie • Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica • Zlaté pásmo v kategórii recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, Hviezdoslavov Kubín 2023