Ďaleko – blízko

Divadelný súbor Vaša banda
Víťaz súťaže Zlatá priadka 2024

“Útržky cudzích monológov započutých počas vojny.
Vykresľujú udalosti tak, ako boli skutočne prežité, myslené a cítené.
Hovoria hlasmi ľudí nútených opustiť svoje domovy a vydať sa do neznáma.
Ľudia rozprávali všade: na železničnej stanici, kde sa počas prvých týždňov premleli stovky tisíc odídencov, v dočasných úkrytoch, ba dokonca len tak na ulici  pri stánku s kávou.
Vojna totiž  nielenže zásadne mení životy tých, ktorých postihla, ale mení  aj významy slov a tie potom treba definovať nanovo. Niektoré významy sa otupia a treba ich nabrúsiť. Iné sa, naopak, zaostria,  až sa nimi možno poraniť.”

Ostap Slyvynsky / z predslovu ku knihe Slovník vojny

O divadelnom súbore Vaša Banda

Vaša banda je banda vytrvalých amatérov s divadelnou dušičkou. Spojenie rôznorodých osobností s kritickým myslením a spontánnou kreativitou. Tvorenie je pre nás zábavné, uvoľňujúce, ale niekedy aj zložité. Veď to poznáte. Vždy sa snažíme vložiť do toho kúsok seba, posúvať sa, byť aktuálni a priami.

Autor: Ostap Slyvynsky/Slovník vojny
Úprava a výber textov: Barbora Juríčková  a kolektív
Dramaturgia, réžia: Barbora Juríčková
Kostýmy a rekvizity:  Kolektív

Účinkujú:
Tatiana Altusová, Matej Behančín, Patrik Černák, Matúš Harabín, Lucia Jančulová, Eliška Pokorná, Klára Pokorná, Jakub Skákala, Vladimír Suchanič, Laura Šebová