Stmieva sa

Divadlo Falangir, Kostolište
Víťaz súťaže Belopotockého Mikuláš 202
4

Stmieva sa… pretože to číslo je ľudské, a to číslo je Zet 73.0.
(Karol D. Horváth)

Inscenácia Stmieva sa nemá explicitnú príbehovú linku. Je to reťaz situácií, síce ukotvených v mimodivadelnej realite, ale všetky mizanscény sú budované na to, aby cez rôzne komunikačné kanály (dokonca aj cez čuch) vyvolali v divákoch pocity, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria komplexnú emóciu, čo najviac podobnú stavu vyhorenia a neoficiálnej diagnóze č. Z 73.0.

O divadle FALANGIR

Občianske združenie FALANGIR vzniklo v roku 2019 a reprezentuje takmer viac ako 60 hercov vo veku od 5 do 75 rokov. Divadlo FALANGIR je bázou na vznik tvorivých tímov v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež, ale aj divadla pre dospelých bez žánrového ohraničenia: na tvorbu umeleckých prednesov, podcastov, literárnych podujatí, vzdelávacích aktivít.

Réžia: Karol D. Horváth a FALANGIR
Dramaturgia: Beina Reifová
Scénografia: Rozália Habová
Choreografia: Gabriela Alexová a FALANGIR
Použitá hudba: KenjiKawai: I – Making of Cyborg; Caravan-Palace: Rock it for Me; Iron Maiden / Shawn James / Denis Farkaš/Tomáš Kovarovič: The Number of the Beast; Tiamat: Do You Dream of Me?; Autumn Tears: Ode to My Forthcoming Winter, part 1; Spring Sepultura: Ratamahatta; Kenji Kawai: Kugutsuuta Ura Mite Chiru

Účinkujú:
Kristína Reifová, Denis Farkaš, Tomáš Kovarovič, Marek Sivák, Denis Šatan, Ferdinand Vrablec, Samuel Vrlák
hlas – Karol D. Horváth