10100001110100100110

Redakčný rozhovor: Nuly a jednotky (kolektív) • DS Trma-vrma, Poprad • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023

Divadelný súbor Trma-vrma prišla posledný deň festivalu s agitačnou inscenáciou o sociálnych sieťach a virtuálnom svete. Herecký súbor vo virtuálnom priestore žije a vie, o čom hovorí. Na otázku, ktorá sociálna sieť je ich obľúbená, na mňa vychŕlili hneď niekoľko názvov a aj napriek mojim krásnym 22 rokom som cítila, že ma rozboleli kríže a horšie počujem.

Byť pripojený je dnes už štandard, herecký súbor nám však pripomína, že nesmieme tráviť každú voľnú minútu online. Počas inscenačného procesu sami pochopili nebezpečenstvo a návykovosť internetových dimenzií a snažia sa aktívne obmedziť svoj “screentime”. Majú nepríjemné skúsenosti a aj o nich sa snažili v inscenácii hovoriť. Je pre nich dôležité viesť dialóg, ale nechcú ho viesť sami. Nevnímajú “dospeláka” ako narušiteľa, nepýtajú sa: prečo nám o tom rozprávaš, keď ani nevieš, čo je Tiktok. Dôležité sú všetky pohľady, spoločná diskusia. Tínedžeri poznajú siete inak ako dospelí a dospelí ich zase inak vnímajú. So spoločnou pomocou vedia vytvoriť manuál, ako sa na internete pohybovať bez strachu a bezpečne. A to aj majú v pláne. Už teraz občas hrajú pre školy – je fascinujúce sledovať mladého človeka vzdelávať rovesníkov či mladších, v niečom je to skvelá výmena.

Na záver predstavenia si herci nakreslia na líca čiernou ceruzkou čiary. Ako študentka dramaturgie, samozrejme, viem, čo je metafora. Ako aktívna mentálna päťdesiatnička však netuším, či sa daná metafora spája s akýmisi trendmi. Spýtala som sa teda našich hercov, či ide o “tiktokový challenge”. Keď sa na mne dosmiali, dozvedela sa, že to žiadny trend nie je a je to myslené čisto literárne a umelecky. Ja som si zase v duchu povedala, že už nikdy v miestnosti plnej pubertiakov nepoužijem spojenie “tiktoková challenge”.

A tak, aby som sa cítila lepšie, pýtam sa Miklósa Forgácsa:

DilEmma: Vieš čo je to Tiktok?

Miklós: Viem, čo to je tiktok. Ale ináč neviem. Je to kóan globalizácie. Vieš čo je kóan?

DilEmma: Viem, čo to je kóan. Ale ináč neviem. Podľa mňa je to tiktok zen buddhizmu.

DilEmma

Pôdorys jazvy

Recenzia porotcu: Nuly a jednotky (kolektív) • DS Trma-vrma, Poprad • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023

Nuly a jednotky (Trma-vrma) 1

Nuly a jednotky

O predstavení: Nuly a jednotky (kolektív) • DS Trma-vrma, Poprad • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023