No Land

dNO, Námestovo
Program nie je vhodný pre osoby mladšie ako 12 rokov.
Súťaž:
Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023
Kedy:
Piatok 1. 9. 2023 o 17:30 hod. - o 17:30 VYPREDANÉ!
Piatok 1. 9. 2023 o 21:30 hod. - o 21:30 VYPREDANÉ!
[60']
Kde:
No Land (dNO) 7

1953. Vody Oravskej priehrady zaplavujú Oravskú kotlinu. Polovica Námestova a päť ďalších obcí zmizne pod vodou. 4 000 obyvateľov je nútených presídliť sa na rôzne miesta po celom Československu. Veľkolepý plán, ktorý prežil vojnu, a vojnou ťažko ranené Námestovo, ktoré prežilo veľkolepý plán. Stálo to celé za to? Skončila pod hladinou aj naša ľudskosť, história a identita? NO LAND je vyhliadková plavba na dno vodného diela a ľudskej duše. Opäť sa ponoríme do príbehov z lokálnej histórie a zažijeme experiment v čase i priestore. Inscenácia pracuje s dátami a archívnymi materiálmi presídľovacej komisie, výpoveďami pamätníkov relokácie či s cenným výskumným materiálom psychologičky doc. PhDr. Evy Naništovej, CSc. Celým dejom „preteká“ báseň Jána Kovalika Ústianskeho Mlyn, ktorá znie z úst rusaliek, tajomných vodných bytostí staroslovanskej mytológie. Všetky inšpiračné zdroje sú prepojené do fiktívnej kolektívnej výpovede s príznačným rukopisom a autorskou licenciou divadla dNO.

O divadelnom súbore dNO

dNO je nezávislé divadlo, ktoré vo svojej autorskej tvorbe programovo rieši lokálne témy s globálnym presahom. Doterajšia tvorba sa stretla s diváckym úspechom i pozitívnym prijatím v divadelnej obci. Na celoslovenskej prehliadke Belopotockého Mikuláš 2022 získali Hlavnú cenu festivalu, reprezentovali SR na medzinárodnej prehliadke Jiráskův Hronov a na festivale Scénická žatva 2022 získali ocenenie v troch kategóriách. Autorská tvorba divadelných inscenácií je pre nás prostriedkom na vyrovnanie sa so zložitými, často kontroverznými či tabuizovanými témami. Inšpirujeme sa reálnymi historickými i súčasnými postavami a príbehmi zo svojho okolia. Po scénickom pochode Judenrein (2020, vyhnanie židov z Námestova) a javiskovej inscenácii Hra na Boha (2021, masová vražda v námestovskom kostole) aktuálne predstavujeme svoju najnovšiu inscenáciu NO LAND (2022).

Réžia, dramaturgia a scénografia: Lukáš Kubík
Hudba: Adián Malovaník
Choreografia: Andrej Štepita
Kostýmy: Barbora Erniholdová, Ivana Kurčinová

Osoby a obsadenie
matka (M): Daniela Kubíková, štát (Š): Roman Večerek, statkár (S): Jozef Miklušičák, statkárova žena (SŽ): Mária Babík Ferancová, psik-pomocňik (P): Roman Špilák, hostinský (H): Jozef Fuzia, brat 1 (B1): Mário Gregorec, brat 2 (B2): Adrián Malovaník, rusalky (3G): Zuzana Babjaková, Miroslava Kupčuláková, Ivana Kurčinová

Žiadna pôda, len hrnčiarska hlina

Redakčný rozhovor: No Land • dNO, Námestovo • Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Umění místa

Recenzia porotcu: No Land • dNO, Námestovo • Zlaté pásmo v kategórii I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023