Stanford a vačice idú dokopy

Redakčný rozhovor: Vačica, ktorá sa nesmiala (Frank Tashlin) • Divadelný súbor GONG, Bratislava • Víťaz festivalu Divadlo a deti 2023

Vedeli ste, že legendárny Stanfordský experiment v sebe obsahuje ohromný dramatický, ba až na javisko sa pýtajúci náboj? Princípom vyššie menovaného míľnika v histórii psychologických experimentálnych obskúrností je akási „hra“, v rámci ktorej sa zúčastnené osoby striedavo ocitajú v situáciách, keď môžu na ostatných zúčastnených vytvárať istý druh emočného a duševného nátlaku, alebo sú tými, na ktorých je tlak vyvíjaný. Inscenácia známeho diela Franka Tashlina Vačica, ktorá sa nesmiala, toť prvá z radu Stanfordských experimentov na 100 + prvej Scénickej žatve!

Redaktor žatevného festníka nazrel špeciálnym pozorovacím zameriavačom do útrob duší tvorcov združených pod bratislavským Divadelným súborom GONG, výsledkom čoho je tento záznamník zaujímavostí, o ktoré sa s ním podelili.

Empatia, čiže schopnosť sa takpovediac vcítiť do niekoho „kože“, je okrem jednej zo základných ľudských vlastností taktiež účinným nástrojom pri kreovaní ako dramatickej osoby, tak aj javiskovej postavy. Titulnú postavu, Vačicu, stvárňovali v priebehu inscenácie niekoľkí herci. Takmer zhodne pocitovali všetci účastníci „dramatického Stanfordu“ tlak či veľmi ťaživé pocity. Špeciálny pozorovací zameriavač túto informáciu vyhodnotil ako dôveryhodnú.

Symptómy vyplývajúce z dominantnej pozície masy ľudí, ktorí Vačicu obklopovali a ovplyvňovali, pôsobili na členov súboru nepriaznivo. Zo vzájomného rozhovoru pozorovateľa a účinkujúcich vznikla sieť asociácií, hľa: egoisti / najhoršie ľudské vlastnosti / hrozní ľudia, neuvedomujúci si následky svojho konania / nedali si povedať / keď si niečo myslí väčšina, nemusí to byť vždy pravda / uniformita / davovosť.

Avšak nemajte obavy, vážení čitatelia. Divadlo dokáže skutočne divy. Napríklad obrátiť dobré na zlé. Niekedy aj naopak. To však nie je prípad Vačice, ktorá sa na prihlúplych reakciách ľudí z okolitého sveta nesmiala. Napriek tomu, že účinkujúci boli vystavení všakovakým negatívam vyplývajúcim z ľudskej nátury, zachovali si prívetivé úsmevy na tvárach a radosť zo a aj do života.

Apropo, divy dokáže robiť nielen divadlo, ale aj húževnatí redaktori. Stojeden zaujímavostí transmutovať na dve, to je skutočne div.

Pendejo

Nevyužitý potenciál scény dolu hlavou

Recenzia porotcu: Vačica, ktorá sa nesmiala (Frank Tashlin) • Divadelný súbor GONG, Bratislava • Víťaz festivalu Divadlo a deti 2023

Vačica, ktorá sa nesmiala (DS GONG) 1

Vačica, ktorá sa nesmiala

O predstavení: Vačica, ktorá sa nesmiala (Frank Tashlin) • Divadelný súbor GONG, Bratislava • Víťaz festivalu Divadlo a deti 2023