Dielňa divadelnej kritiky s Elenou Knopovou

Frekventanti dielne divadelnej kritiky získajú základné vedomosti o divadelných súvislostiach, inscenačných zložkách a praktické skúsenosti v kritickom myslení a hodnotení divadelných tvarov či zložiek. Vyskúšajú si, ako sa píše divadelná recenzia, čo si všímať a čomu sa radšej vyhnúť vo formuláciách. Budeme sa inšpirovať DVD záznamami, publikovanými recenziami, ale aj živým divadlom počas Scénickej žatvy. Vyskúšame si interaktívne debaty vo vnútri skupiny, ale aj priamo s divadelnými tvorcami. Cieľom divadelnej kritiky totiž nie je kritizovať a vyčítať nedostatky, ale komunikovať o inscenáciách a správach, ktoré nám zanechávajú.

Divadelná kritika umožňuje spoznať, analyzovať a hodnotiť akékoľvek scénické dielo. Vďaka nej vieme inscenáciu opätovne rekonštruovať, zaradiť do divadelného vývinu, ale aj propagovať či oceniť. Divadelná kritika je predovšetkým umením dávať veci do kontextov a pomenovať ich. Ako čítať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť divadelné inscenácie? Ako sa naučiť svoje divácke pocity a myšlienky po videnom predstavení zrozumiteľne formulovať do vyslovených alebo napísaných slov a viet? Čo si v divadelnej inscenácii všímať a ako to hierarchizovať? Kde a ako sa hľadajú tie správne pojmy, aby sme si v debatách o divadle rozumeli?

Prineste si: píšuce perá, poznámkové bloky, kto môže notebook (nie je nevyhnutný), výdrž, dobrú náladu a predovšetkým záujem o divadlo.

Kedy:

od 31. augusta do 4. septembra

Cena za workshop:

50 €
Tento rok sa nám bohužiaľ nepodarí zabezpečiť pre účastníkov dielní v Martine ubytovanie. Ubytovacie kapacity, ktoré sme zvykli využívať, sú z dôvodu vojny na Ukrajine plne vyťažené. V prípade, že k tvorivej dielni potrebujete v Martine ubytovanie, odporúčame vám hľadať v službách ako je booking.com alebo Airbnb.

Po potvrdení rezervácie Vám pošleme údaje k platbe.

O Elene Knopovej

Študovala dramaturgiu a divadelnú vedu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv.  Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci doktorandského štúdia v Kabinete divadla a filmu SAV aj teóriu a dejiny divadelného umenia. Od roku 2004 sa venuje divadelnému výskumu, v ktorom sa zameriava na teóriu súčasnej slovenskej a európskej drámy a divadla; spoločenské a pragmatické funkcie súčasného divadla. Početné štúdie venovala aj témam komunitného, angažovaného a minoritného divadla.

Pravidelne publikuje doma i v zahraničí, prednáša na domácich aj medzinárodných konferenciách, venuje sa divadelnej kritike a neformálnemu vzdelávaniu. Bola dlhoročnou členkou kritickej platformy festivalu Dotyky a spojenia v Martine, niekoľkonásobnou členkou a predsedníčkou poroty Scénickej žatvy a internou hodnotiteľkou slovenských divadiel a festivalov.

Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých štúdií, autorkou a spoluautorkou knižných monografií Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien (2017), Myslieť a cítiť divadlom – z ticha plynúci dialóg (2015), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Dejiny slovenskej drámy 20.  storočia (2011), Svet kontroverznej drámy (2010). V roku 2010 získala ocenenie prezidenta SR pre mladého vedca SAV do 33 rokov. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na FDU AU a riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV.

Prihláška na Tvorivú dielňu

Prihlasujem sa na dielňu