Výstava Scénická žatva 100 | Festivalový plagát

Výstava Scénická žatva 100 | Festivalový plagát

Výstava SCÉNICKÁ ŽATVA 100 | FESTIVALOVÝ PLAGÁT má ambíciu rozprávať novodobou formou o najstaršom divadelnom festivale v strednej Európe. Vizuálna propagácia tento festival sprevádza od samotného počiatku. Vznik slovenského plagátu je úzko spätý so vznikom ochotníckeho divadla. Preto sa práve plagát v tejto výstave stáva svedectvom doby, v ktorej bol vytvorený. Výber vizuálov, ktorý divák môže vidieť v nadrozmernej mierke, je výsledkom kurátorských úvah a rozsiahleho archívneho výskumu. Tvorí ukážku celého spektra foriem, osobností a hodnôt, ktoré formovali Scénickú žatvu ako ju poznáme dnes.

Autor výstavy v spolupráci s Národným osvetovým centrom ponúka alternatívny spôsob čítania histórie festivalu pomocou média plagátu, za významný časový úsek 100 rokov. Výstava opúšťa interiér a vstupuje do verejného priestoru, kam plagát napokon aj patrí. Architektúra výstavy pracuje s interiérom a exteriérom objektov, ktoré vytvárajú veľkorysý prezentačný priestor, a zároveň umožňujú divákovi vstúpiť do kontextu jednotlivých období. Výstava je prezentovaná putovnou formou v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Martine. Zámerom výstavy nie je rozsiahla historická analýza, a preto jej obsah tvoria významné fragmenty z histórie vývoja Scénickej žatvy.

Sprievodný text výstavy, ktorý jednotlivé kontexty približuje, je doslovným prepisom moderovaných rozhovorov, ktoré viedol autor s ďalšími odborníkmi a odborníčkami.

Autor a architekt výstavy: Jakub Tóth
Kurátor a kurátorka: Jakub Tóth, Lucia Ditmarová
Odborná spolupráca: Jakub Molnár, Alexandra Štefková, Alena Štefková, Lucia Ditmarová, Henrieta Gábrišová, Mária Lörinc, Peter Ďurík, Tatiana Šišková
Použité diela: Archív Národného osvetového centra, Archív Matice Slovenskej, Archív Slovenskej národnej knižnice, Slovenský národný archív, Súkromný archív Petra Ďuríka
Digitalizácia zbierkového fondu: Terézia Tomková, Pavel Smejkal, Jakub Jančo, Peter Zákuťanský
Sprievodné texty: Jakub Molnár, Alexandra Štefková, Jakub Tóth, Lucia Ditmarová
Prepis textových záznamov: Janka Naništová
Produkcia: Martina Kováčová
Jazyková korektúra: Janka Naništová

Výstavu finančne zastrešilo: Národné osvetové centrum v Bratislave

Putovanie výstavy:

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie  |  20. – 30. mája 2022
Liptovský Mikuláš, OC centrum |  1. – 15. júna 2022
Dolný Kubín, Námestie Slobody  | 17. júna – 15. júla 2022
Martin, Divadelné Námestie  | 17. júla – 4. septembra 2022

Tento projekt vznikol ako autorova diplomová práca na Vysokej Škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Priestor pod vedením doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Pavel Choma, akad. mal.

Partneri podujatia:

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Matica slovenská
 • Slovenská národná knižnica
 • Slovenský národný archív
 • Mesto Martin
 • Bratislava-Staré Mesto
 • Mesto Dolný Kubín
 • Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
 • Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
 • OC Central, Liptovský Mikuláš