Výstava Scénografie Jozefa Cillera

K významnému výročiu slovenského amatérskeho divadla pripravil Jozef Ciller vo foyeri Slovenského komorného divadla malú improvizovanú výstavu, ktorá v rámci niekoľkých ukážok čiastočne zachytáva špecifikum výtvarno-dramatického umeleckého odboru – scénografie.

„Základným a najdynamickejším výtvarným prvkom scény je herec. Schopný je priestor členiť, podľa potreby meniť, dávať mu stále nové významy a tým vytvárať jeho štvrtú dimenziu. Scénografia musí mať svoj priebeh a príbeh. Rodí sa v procese inscenácie a má svoju poetiku a logiku.

Scénografia má provokovať režiséra, inšpirovať herca a prekvapiť diváka.“

– Jozef Ciller

Autor výstavy: Jozef Ciller

Kde:

foyer Štúdia