Opatrenia a bezpečnosť

Opatrenia a zákazy

Zakázané sú:
  • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
  • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
  • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
  • profesionálne fotoaparáty;
  • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
  • lietajúce drony v exteriérovom prostredí.

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba a organizačný tím. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

Kompetencie bezpečnostnej služby:
  • kontrola označení návštevníkov;
  • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov);
  • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
  • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora.