Hra na Boha

dNO, Námestovo
Autori:
Lukáš Kubík, Daniela Kubíková, Ivana Kurčinová
Súťaž:
víťaz súťaže Belopotockého Mikuláš 2022, tradičné prúdy
Kedy:
(50')
Kde:
Hra na Boha - dNO, foto: Jakub Jančo

Námetom novej inscenácie sa stala jedna z najbeštiálnejších vrážd v novodobých dejinách Slovenska, ktorá sa odohrala v námestovskom kostole. dNO sa snaží poodhaliť portrét jednotlivca a štátu, ktorí si privlastnili Božie právo rozhodovať o živote a smrti. Predstavujeme svoj subjektívny pohľad na súvislosti, príčiny a dôsledky, ktoré sme objavili usilovným bádaním. Snažíme sa formovať nové pohľady a otázky pre súčasnú spoločnosť a poukázať na pretrvávajúce nebezpečenstvo alkoholizmu, individualizmu, odsudzovania a vzájomnej ignorancie. Vychádzame z myšlienky, že nič v živote nie je čiernobiele a aj tie zdanlivo najjednoznačnejšie udalosti môžu mať viacero (hoc skrytých) významov a interpretácií. V našej inscenácii sa predstavy a túžby striedajú s erupciou faktov, tonalita existencie vrcholí atonalitou nočnej mory. Viera je rovnakou záhadou ako prázdnota, dobro a zlo sa navzájom podmieňujú – jedno bez druhého je nerozoznateľné a nepomenovateľné…

O divadelnom súbore dNO

dNO je mladé autorské divadlo, ktoré vzniklo v roku 2020 v najsevernejšom kúte Slovenska. Pod vedením kolektívu Lukáš Kubík, Daniela Kubíková, Ivana Kurčinová a Dorota Volfová vytvárame priestor na spoluprácu miestnych ochotníkov s profesionálnymi divadelníkmi. Pozorujeme, komentujeme a upozorňujeme na dianie vo svojom okolí, programovo riešime lokálne témy s univerzálnym presahom do spoločnosti. Autorská tvorba divadelných inscenácií je pre nás prostriedkom na vyrovnanie so zložitými, často kontroverznými či tabuizovanými témami. Inšpirujeme sa reálnymi historickými i súčasnými postavami a príbehmi. Po scénickom pochode Judenrein (2020), javiskovej inscenácii Hra na Boha (2021) v súčasnosti pripravujeme tretiu inscenáciu, ktorá bude mať premiéru na jeseň.

Réžia: Lukáš Kubík

Scénografia a kostýmy: Dorota Volfová

Hudba: Lukáš Kubík, Tomáš Balák, Ivan Stolárik

Choreografia: Andrej Štepita

Osoby a obsadenie
Jano: Jakub Janotík
Vyšetrovateľ: Daniela Kubíková
Kňaz: Roman Večerek
Albína S.: Nikola Ištvánová
Helena V.: Miroslava Kupčuláková
Florián V.: Jozef Miklušičák
Dav: Mária Babík Ferancová, Ivana Kurčinová, Erik Vrábel, Jozef Fuzia, Barbora Michaligová
Muzika: Anna Jurovčíková, Adam Rypák, Adrián Malovaník