Matilda

... na ceste, Levice
Autori:
Jurča – Jurčová
Súťaž:
Belopotockého Mikuláš 2021, súčasné prúdy
Kedy:
(50')
Kde:
Matilda - ... na ceste, foto: Jakub Jančo

Autori sa zamýšľajú nad otázkou, čo by bolo, keby sa Renata Jurčová – Matilda – nevenovala umeniu, ale zostala „stavbárkou“. Stojí pred úlohou rekonštrukcie kultúrneho domu Družba a postupne pochopí, že cez ňu rekonštruuje svoj život bez umenia. Uvedomí si, že umenie zatlačila kdesi do úzadia, práve kvôli názorom iných – „dospelejších“, odbornejších…

Jednou z motivácií autorov je, že ich trápi súčasný stav a vnímanie umenia. Umenie je niečo, čo je odsúvané na okraj spoločnosti. Na druhé miesto. Niečo, čo sa realizuje až potom, keď je zabezpečené všetko ostatné. Peniaze, práca, kariéra, úspech. Niečo, na čo potom neskôr nezostanú sily ani chuť. Toto vnímanie ovplyvňuje jednotlivcov pri rozhodovaní o svojom budúcom povolaní (ale aj živote). Umenie môže pritom spĺňať rôzne funkcie, ako oddych, zábava, zamyslenie, povznesenie ducha, nabáda človeka byť empatický voči iným, byť asertívny, vyjadriť svoje pocity, myšlienky, spoznať sa a spoznávať okolie. Najdôležitejšou hodnotou umenia je, že má schopnosť otvárať ľudí.

Aká je úloha umenia v tvojom živote?

Dramaturgia: Štefan Jurča

Réžia: Renata Jurčová

Scénografia: Dorota Volfová

Hudba: Lukáš Kubičina

Choreografia: Alexandra Mireková, Soňa Ferienčíková

Osoby a obsadenie
Matilda: Renata Jurčová