Stayin‘ alive

DISK, Trnava
Autori:
Blaho Uhlár a kolektív DISK
Súťaž:
Belopotockého Mikuláš 2022, súčasné prúdy
Kedy:
(75')
Kde:
Stayin alive - DISK, foto: Jakub Jančo

DISK vo svojej šesťdesiatej siedmej sezóne vytvoril sedemdesiatu šiestu premiéru. Pôvodne bola plánovaná na rok 2021, ale pandemická situácia to nedovolila. DISK pracuje metódou kolektívnej tvorby už tridsaťpäť rokov. Do zorného poľa súboru sa okrem medziľudských vzťahov, generačných napätí, rôznych zábavných postrehov a typických javov súčasnosti dostalo po troch desaťročiach aj politikum. V dobe ťažko skúšanej pandémiou a potom vojnou reaguje na všetky podnety, ktoré nám súčasnosť prináša. Pohľad to nie je veselý. Ale všadeprítomná hravosť a grotesknosť nám umožňuje ľahšie znášať ťažobu doby. Mimoriadne disponovaný súbor s ľahkosťou uvádza všetky tieto fakty pre radosť a psychoterapiu súčasníka.

O DISK-u

Divadelný súbor Kopánka (skratka DISK) pôsobí na slovenskej amatérskej divadelnej scéne od roku 1955. Činnosť DISK-u sa začala inscenovaním divadelných hier slovenských a svetových autorov. Súbor najprv hral v divadelnej sále na Oratóriu na Kopánke a od konca 70. rokov v Kultúrnom dome na Kopánke v Trnave, kde hráva dodnes.

Rozhodujúci obrat v činnosti DISK-u nastal v roku 1986, keď začal spolupracovať s Blahom Uhlárom, novým umeleckým vedúcim a režisérom. Pod jeho vedením sa DISK zameral na autorské divadlo, priniesol aktuálne témy doby a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle – polytematickej dekompozície.

Súbor počas svojej 67-ročnej nepretržitej činnosti uviedol 76 premiér a viac ako 1 250 repríz inscenácií. Štyrikrát získal ocenenie za najlepšiu ochotnícku inscenáciu na Slovensku – Cenu za tvorivý čin roka. Hosťuje po celom Slovensku a v zahraničí. Pravidelne hráva svoj repertoár v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave.

Réžia, dramaturgia: Blaho Uhlár

Scénografia a kostýmy: Miriam Struhárová

Hudba: Lucia Piussi

Obsadenie
Monika Babicová, Daniel Duban, Missi Chudá, Zuzana Jankowská, Sofia Klebanová, Braňo Mosný, Jano Rampák a Peter Tilajčík