Zmena v programe!

Scénická žatva 100, video-upútavka

V stredu 30. 8. 2022 sa bohužiaľ o 19:00 neuskutoční predstavenie Objekt, namiesto neho sa bude konať komentovaná prehliadka výstavy Scénografie Jozefa Cillera. Autor pripravil vo foyeri Slovenského komorného divadla malú improvizovanú výstavu, ktorá v rámci niekoľkých ukážok čiastočne zachytáva špecifikum výtvarno-dramatického umeleckého odboru – scénografie.