Apel príde až na záver

Scénická žatva 100, fotogaléria z druhého dňa festivalu

Boni a čierny snehuliak

BSD Badido

Rimavská Sobota

Skupina bezdomovcov sa pohráva s odpadom – krabice, šaty, pet fľaše. Pohybovou improvizáciou vytvárajú divadelné prostredie pre svoj debatný krúžok.  Pohrávanie s odpadom prináša prekvapujúco neopodstatnené objavenie dvojice divadelných bábok.

Strata a návrat čierneho snehuliaka či Yetiho príchod nie sú zmysluplne scenáristicky doriešené.

Ekologické vstupy a podtexty nachádzajú svoju apelačnú výzvu až v závere predstavenia. Mladé publikum sa radostne pridáva k hercom pri zbere triedeného odpadu, padajúceho z javiska.

Príbehová neukotvenosť spôsobuje problémy pri riešení mizanscén a celkovom významovom vyznení inscenácie.

TEXT: Prof. Jozef Ciller

FOTO: Braňo Konečný