Ďakujeme, že ste prišli, uvidíme sa o rok!

FOTO: Michal Lašut