Anča

DS KONKE, Košice
ZMENA: predstavenie sa z pôvodného termínu v piatok o 17:15 presúva na štvrtok 1. 9. o 18:45 do Štúdia SKD
Autor:
Pavol Országh Hviezdoslav
Súťaž:
víťaz súťaže Hviezdoslavov Kubín, II. kategória divadiel poézie
Kedy:
(25')
Kde:
Anča - DS KONKE, foto: Michal Lašut

Inscenácia vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Baladický príbeh Anča z kratšej epiky dedinského ľudu je stále aktuálny svojou témou šikanovania a osudu človeka zo sociálne znevýhodneného prostredia. S veľkým rešpektom k autorovi a k dobe jeho tvorby vznikala táto inscenácia.

O divadelnom súbore KONKE

Súbor tvoria 3 študentky 4. ročníka konzervatória: Stanislava Džubáková, Ľubomíra Filipová a Betka Štubňová. Oslovili a učarovali im diela P. O. Hviezdoslava a taktiež spôsob interpretácie – netradičná forma prednesu vyúsťujúca do inscenačnej tvorby.

Scenár, réžia: Marica Harčaríková

Návrh scény a kostýmov: Marica Harčaríková

Hudba: Jakub Evans

Obsadenie
Stanislava Džubáková, Ľubomíra Filipová, Alžbeta Štubňová