Podujatia: Hviezdoslavov Kubín

„človek“  (25')

MoDRé TraKy pri ZŠ s MŠ, Vráble

viac...

Štúdio

človek - Modré Traky, foto: Michal Lašut

Guľa  (35')

Zádrapky, Senica

viac...

Štúdio

Guľa - Zádrapky, foto: Michal Lašut

Anča  (25')

DS KONKE, Košice

ZMENA: predstavenie sa z pôvodného termínu v piatok o 17:15 presúva na štvrtok 1. 9. o 18:45 do Štúdia SKD

viac...

Štúdio

Anča - DS KONKE, foto: Michal Lašut

Chlapci a chrobáky  (10')

Vaša banda pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

program pre deti; zmena: predstavenie sa posúva z 12:30 na 13:00

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100

Johan Harstad: nokia. connecting people

Recituje: Daniel Koháni

viac...

Národný dom

Daniel Koháni, foto: Michal Lašut

Andrej Voznesenskij: Monológ Marilyn Monroe

Recituje: Eva Oľhová

viac...

Štúdio

Eva Oľhová, foto: Maja Vašicová

Sylvia Plath: Oco

Recituje: Bronislava Ištvánová

viac...

BarMuseum

Bronislava Ištvánová, foto: Michal Lašut

Pavol Suržin: Spln duše (Pásmo), časť I., výber

Recituje: Lukáš Frankovič

viac...

Štúdio

Lukáš Frankovič, foto: Michal Lašut

Jakub Nvota: Dištančná báseň

Recituje: Michal Nvota

viac...

Štúdio

Michal Nvota, foto: Michal Lašut

František Švantner: Stretnutie

Recituje: Katarína Jánošíková

viac...

Štúdio

Katarína Jánošíková, foto: Michal Lašut

Gaël Faye: Malá krajina

Recituje: Martin Kettman

viac...

Štúdio

Martin Kettman, foto Michal Lašut

Ali Smith: Jeseň

Recituje: Alexandra Hornáková

ZMENA: recitácia sa z pôvodného termínu v piatok o 17:15 presúva na 13:30 pred predstavenie Guľa

viac...

Štúdio

Alexandra Hornáková, foto: Maja Vašicová

Ernst Jandl: Som soví

Recituje: Branislav Lacko

viac...

Národný dom

Branislav Lacko, foto: Michal Lašut

Oren Lavie: Medveď, ktorý tam nebol

Recituje: Mário Mňahončák

viac...

BarMuseum

Mário Mňahončák, foto: Michal Lašut

Katarína Kucbelová: Tieňový domov

Recituje: Alžbeta Piňková

viac...

Národný dom

Alžbeta Piňková, foto Michal Lašut