Andrej Voznesenskij: Monológ Marilyn Monroe

Recituje: Eva Oľhová
Súťaž:
Kedy:
Kde:
Eva Oľhová, foto: Maja Vašicová

Úryvok:

Ateliéry! Zvery! Šéf-kôň ryčí bez miery.
Pamätám si na Marilyn:
na biblickom nebi, čistú ako ľaliu,
z tisícmetrového plátna limuzíny žrali ju.
Na Zem – z hviezd,
na reklamy z každej strany pozerala MARILYN,
oči ako rany.