Medveď a pytačky

RAMAGU, Spišská Stará Ves
Autor:
Anton Pavlovič Čechov
Súťaž:
Belopotockého Mikuláš 2022, tradičné prúdy
Kedy:
(80' s pauzou)
Kde:
Medveď a pytačky - RAMAGU, foto: Jakub Jančo

Medveď a Pytačky patria medzi klenoty svetovej dramatickej tvorby. Na malom priestore postavy rozohrávajú smútok, faloš, intrigy, pretvárku, lásku, honbu za majetkom… Odkrývajú svoje vnútro, aby nakoniec všetko vyústilo do nespútanej zábavy a oslobodzujúceho smiechu. Lebo pán Čechov tak chcel…

O divadelnom súbore Ramagu

RAMAGU, o. z., je profesionálne regionálne zoskupenie pôsobiace na poli kultúry v regióne Pienin a Zamaguria (okres Kežmarok). Od svojho vzniku (2009) vytvorilo v regióne nezávislé divadlo, ktoré má na konte desiatky premiér a stovky repríz. RAMAGU od roku 2018 prevádzkuje kultúrne centrum RAMAGU ATELIÉR s paušálnym mesačným programom a od roku 2012 vydáva nezávislý regionálny mesačník Zamagurské noviny. V roku 2021 získalo na Belopotockom Mikuláši s inscenáciou Mengeleho dievča hlavnú cenu a umiestnenie v zlatom pásme v kategórii prúdov súčasného divadla.

Réžia, úprava, scénografia: Vlado Benko

Osoby a obsadenie
Lívia Frankovská, Zdenko Dudžák, Lukáš Marhefka