Podujatia: Sobota 3. 9. 2022

Chlapci a chrobáky  (10')

Vaša banda pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

program pre deti; zmena: predstavenie sa posúva z 12:30 na 13:00

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100

A taký krásny deň to mohol byť!  (35')

Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica

zmena: predstavenie sa posúva z 13:30 na 15:00

viac...

BarMuseum

A taký krásny deň to mohol byť - DDS Bebčina

Medveď a pytačky  (80' s pauzou)

RAMAGU, Spišská Stará Ves

viac...

Národný dom

Medveď a pytačky - RAMAGU, foto: Jakub Jančo

Revízor  (90')

Réžia: Perényi Balázs (Maďarsko)

viac...

Štúdio

Revízor - Balasz Perenyi

Oren Lavie: Medveď, ktorý tam nebol

Recituje: Mário Mňahončák

viac...

BarMuseum

Mário Mňahončák, foto: Michal Lašut

Katarína Kucbelová: Tieňový domov

Recituje: Alžbeta Piňková

viac...

Národný dom

Alžbeta Piňková, foto Michal Lašut

Kráľová  (60')

Koncert

viac...

Veľké pódium

Kráľová

Hudobný komik Bedña

Koncert

v predstavení sa používajú vulgarizmy; zmena: začiatok koncertu sa posúva z 22:30 na 23:15

viac...

Biely stan

Hudobný komik Bedña

Hovory o divadle  (60')

Miro Dacho a hostia

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Filmový a seriálový kvíz Petra Konečného  (120')

Biely stan

Filmový a seriálový kvíz Petra Konečného

Ozveny Cineama  (60')

Filmy z ročníkov 2019-2021

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Veselá cirkusová škola  (45')

Veľké pódium

Veselá cirkusová škola - Cirkus Kus

Farebné tóny  (60')

Aktivity pre deti

program pre deti

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Domy – stromy  (45')

Biely stan

Domy - stromy - Divadlo Fí

Animáky pre deti  (60')

Animované filmy z Festivalu Bienále animácie Bratislava pre deti 4+ / 8+

program pre deti

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Raňajky v stane

Biely stan

Scénická žatva 100

Hodnotenie textov Žatvy drámy

Odborné hodnotenie finálnych textov

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100

Odovzdávanie ocenení

Národný dom

Scénická žatva 100

DJ TUZEX

Biely stan

Scénická žatva 100

Štvrtok 1. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Piatok 2. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Sobota 3. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30

Najvyšší kaukliari

Divadelné námestie

Najvyšší kaukliari