Jakub Nvota: Dištančná báseň

Recituje: Michal Nvota
Súťaž:
Kedy:
Kde:
Michal Nvota, foto: Michal Lašut

Text vznikol ako samostatný básnický útvar zo skúseností s dištančnou výučbou počas pandémie v rokoch 2020 – 2021. Tak ako pre mnoho iných rodičov a deti, aj pre autora básne a jej recitátora to bola celkom nová skúsenosť. Po čase, s istým odstupom a pochopením celej témy vznikol poetický text, ktorý sa snaží jednoducho a prosto pomenovávať pocity detí v tejto celkom novej situácii. Začína sa paralelou o tom, aký význam má prirovnanie „ako kôl v plote“, a ďalej rozpracováva tému osamotenia a straty živých skutočných vzťahov, keď sa takmer celý svet presunul do online priestoru a hoci sme boli v spojení, boli sme vlastne sami.