Najvyšší kaukliari

 
Kedy:
Štvrtok 1. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Piatok 2. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Sobota 3. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Kde:
Najvyšší kaukliari