Sto múch

Koncert
ZMENA: začiatok koncertu sa posúva o 15 minút na 19:15
Kedy:
(60')
Kde:
Scénická žatva 100