Podujatia: Veľké pódium

Don Kychot  (55')

Potulné dividlo J+T, Medzibrod

program pre deti

viac...

Veľké pódium

Don Kychot - Potulné dividlo J+T, foto: Jakub Jančo

Sto múch  (60')

Koncert

ZMENA: začiatok koncertu sa posúva o 15 minút na 19:15

viac...

Veľké pódium

Scénická žatva 100

Andrea Bučko Band  (60')

Koncert

viac...

Veľké pódium

Scénická žatva 100

Nany & SHZ  (60')

Koncert

viac...

Veľké pódium

Nany & SHZ

Kráľová  (60')

Koncert

viac...

Veľké pódium

Kráľová

Cirkus naopak  (45')

Duo Kyseli Krastafci

program pre deti

viac...

Veľké pódium

Cirkus Naopak - Duo Kyseli Krastafci

Veselá cirkusová škola  (45')

Veľké pódium

Veselá cirkusová škola - Cirkus Kus

Otvorenie Scénickej žatvy 100

Veľké pódium

Scénická žatva 100