Takto znela Scénická žatva pred 43 rokmi

Scénická žatva, znelka - nahrávanie
Scénická žatva oslavuje 100. výročie a pri tejto príležitosti vznikla nová verzia zvučky festivalu.

Intráda k Scénickej žatve vznikla v roku 1979 zo skladateľského pera Bartolomeja Urbanca, významného slovenského hudobného skladateľa a dirigenta, v roku, keď mala premiéru jeho opera Tanec nad plačom na doskách Slovenského národného divadla. Skladateľská poetika Urbanca nadväzovala na tvorbu Mikuláša Moyzesa, Jána Levoslava Bellu a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Urbanec mal veľmi blízky vzťah k divadlu, čo potvrdzuje množstvo hudby skomponovanej pre hudobné divadlo.

Zvučka Bartolomeja Urbanca z roku 1979

Najnovšia nahrávka Intrády vznikla v roku 2022 pri príležitosti stého výročia vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou Scénická žatva na podnet Národného osvetového centra. Interpretačnú zložku tu zastúpil Festivalový orchester Bratislava (FOR BA) pod režisérskou taktovkou dirigenta Slovenského rozhlasu Konstantina Ilievskeho a zvukovým majstrom bol hudobný skladateľ a producent Remigius Klačanský.

Novú verziu zvučky, ktorá vychádza z Intrády, si zobral pod patronát významný skladateľ, hudobník a hudobný producent Jureš Líška, ktorý je mimo iného aj zakladateľom a hlavou oceňovaného hudobného zoskupenia Fallgrap.

Nová verzia zvučky