Boj dobra ilúzií

Scénická žatva 100, fotogaléria z tretieho dňa festivalu
Scénická žatva 100, fotogaléria z tretieho dňa festivalu

Don Kychot

Potulné dividlo J+T

Medzibrod

Niet lepšieho literárneho nahrávača na stand-up duo dialóg, ako je Miguel de Cervantes. Jeho román románov Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha vytvára ideálny pingpongový podklad na travestické ponímanie dialógu dvoch pohľadov na životnú sebarealizáciu cez filozofiu „okamihu“, skutočnosť a ilúziu. Pitoreskné situácie vytvárajú humorné podklady na kabaret potulného divadla. Veršované skladačky pretkané situačnými improvizáciami sú podkladmi na hru v hre. Kultúra, predovšetkým divadlo, politika, ekonomika, veci sociálne… Láska a nenávisť. Boj dobra ilúzií a denného zla. Herci bojovali viac-menej úspešne s atribútmi „púťového divadla“ a bavili exteriérové publikum. K výslednému „efektu“ produkcie by určite dopomohlo intímnejšie prostredie.

TEXT: Jozef Ciller

FOTO: Braňo Konečný