Lidská travestie aneb jak něžně krutě si lidé hrají

Scénická žatva 100, fotogaléria zo štvrtého dňa festivalu
Scénická žatva 100, fotogaléria zo štvrtého dňa festivalu

Tak jako Dante napsal Božskou komedii a Ladislav Klíma Lidskou tragikomedii, autorský kolektiv trnavského DISK-u naservíroval publiku letošní Scénické žatvy významově hutnou vtipnou kaši lidské travestie a nazval ji (podle slavného hitu?) Staylin‘ alive.

Jak si lidé hrají, když spolu jednají? Jaké role přijímají pro komunikaci v té které situaci, jak hluboko je mají prostudované a kde pro ně hledají inspiraci? Jak dalece je rozehrávají a kdy a proč ze zvolených rolí vystupují? Jaká je hranice mezi manipulací a ochranným inkognitem? Nakolik jsou role, které v soužití s ostatními buď pod tlakem přijímáme, nebo si je sami volíme, ovlivněny našimi instinkty a nakolik je hrajeme pod vlivem společenských očekávání či vlastních strachů, úchylek, skrytých ambicí nebo úzkostí? Jaký vliv má na naše chování a na masky, které si navlékáme, politická a společenská situace, jejíž jsme součástí, nebo kulturní prostředí, jež nás obklopuje?

Inscenace zkoumá mechanismy mezilidské komunikace a důvody, proč při ní vystupujeme v rolích. Záměrně svůj výzkum neorientuje na komunikaci celých společností, ale jednotlivců při tom nejběžnějším soužití člověka s člověkem. Myslím, že cílem inscenace je nás všechny demaskovat. Nejde přitom o kruté agitační obvinění, ale o satirický kabaret, o bleší cirkus lidí, přistižených v nedbalkách, demaskovaných za pochodu. Centrálním prvkem režijně scénografického řešení inscenace je ostatně přechod pro chodce, na který se vchází z portálu černých výkrytů jako do cirkusové manéže. Z chodců – bezejmenných občanů – se rázem stávají artisté a klauni v kostýmech a maskách, které tu a tam odkládají, a je na divácích, nakolik interprety na základě sehraných mezilidských vztahových etud demaskují a nakolik se v nich třeba i sami najdou.

Inscenace je založená na dokonalé kolektivní souhře a přitom dává prostor i individualizovaným hereckým výkonům vysoké úrovně. Herectví coby schopnost něco hrát je v téhle inscenaci nejen prostředkem ke sdělování tématu, ale i tématem samotným. Dochází tak k laboratornímu zkoumání hranic mezi formou a obsahem. Za jednu z vrcholných scén považuji v tomto smyslu scénu s kocourem, založenou na rafinované a vtipné hře se záměrným vypadáváním z rolí za účelem zisku komunikační výhody zmatením partnera na jevišti i v hledišti.

Inscenace se nebojí provokovat. Odvážně využívá nízký humor, aby jej kladla do záměrného kontrastu s humorem vyššího řádu. Kocour neukáže delfína, protože jsou v sále přítomné děti, ale po vystoupení z role mluví o jebání jako by se nechumelilo, herečka zavalí obnaženým poprsím své spoluhráče v úmyslu zmocnit se sektoru C a jiný herec nás záměrně uvádí znovu a znovu do nejistoty, zda jeho varlata nevypadnou z významově i fyzicky až příliš přiléhavého body.

Kostýmy mají funkčně jednoduchou estetiku založenou na kombinaci světle fialové a bílé barvy a s volbou takových střihů, prvků a kombinací, které přehledně charakterizují postavy, a přitom dodržují celkově provokativní nádech inscenace.

Nedokážu posoudit, nakolik je sdělení inscenátorů pod vedením zkušeného režiséra Blaho Uhlára političtější než v předchozí tvorbě souboru. Osobně je považuji spíše za společenské než politicky satirické a je mi to fuk. Z inscenace jsem měl silný, zejména herecký zážitek a teprve cestou z představení jsem si uvědomoval, jak moc to bylo o herectví v našem všedním životě a ve společnosti vůbec.

TEXT: Luděk Horký

FOTO: Roman Adamják