Pavol Suržin: Spln duše (Pásmo), časť I., výber

Recituje: Lukáš Frankovič
Súťaž:
Kedy:
Kde:
Lukáš Frankovič, foto: Michal Lašut

Dramaturgicky ma viedla k Splnu duše od Suržina situácia vo svete: človek zdecimovaný pandémiou a stratou sociálnych kontaktov, nepokojmi, bratovraždením a krviprelievaním. Tento autor pochádzajúci z Levoče opisuje svoje skúsenosti z každodennosti, odľudštenia a nechuti bytia, vylieva na papier svoju vlastnú dušu v plnej miere – v splne. Výber z prvej časti tohto pásma interpretujem v intenciách snenia v umení, tvorby umenia, ľahkosti, nonšalantnosti, mierneho bláznovstva, metafor narodenia, prežívania zamilovania i štipky humoru s bohémskym opisom. Kolorit významu básne vyjadrujem zámerným kostýmovaním, resp. nekostýmovaním.