Podujatia: Streda 31. 8. 2022

Boni a čierny snehuliak  (37')

Národný dom

Boni a čierny snehuliak - BSD Badido

„človek“  (25')

MoDRé TraKy pri ZŠ s MŠ, Vráble

viac...

Štúdio

človek - Modré Traky, foto: Michal Lašut

Narodeniny  (55')

DS Hromozvod, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

viac...

BarMuseum

Narodeniny - DS Hromozvod, foto: Jakub Jančo

Cvičme v rytme  (45')

Brambůrky (ČR)

viac...

Štúdio

Cvičme v rytme - Bramburky

Objekt  (50')PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ! Namiesto plánovaného predstavenia sa uskutoční vo foyeri Slovenského komorného divadla komentovaná prehliadka výstavy Scénografie Jozefa Cillera.

viac...

BarMuseum

Objekt - Ema Holková, foto: Jakub Jančo

Klamárka  (90')

DS DRIM, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

v predstavení sa používajú vulgarizmy

viac...

Štúdio

Klamárka - DS DRIM, foto: Jakub Jančo

Sylvia Plath: Oco

Recituje: Bronislava Ištvánová

viac...

BarMuseum

Bronislava Ištvánová, foto: Michal Lašut

Pavol Suržin: Spln duše (Pásmo), časť I., výber

Recituje: Lukáš Frankovič

viac...

Štúdio

Lukáš Frankovič, foto: Michal Lašut

Hovory o divadle  (60')

Miro Dacho a hostia

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Ozveny Cineama  (60')

Filmy z ročníkov 2019-2021

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Animáky pre deti  (60')

Animované filmy z Festivalu Bienále animácie Bratislava pre deti 4+ / 8+

program pre deti

viac...

Biely stan

Scénická žatva 100

Raňajky v stane

Biely stan

Scénická žatva 100

Vernisáž výstavy Scénická žatva 100

Divadelné námestie

Scénická žatva 100

DJ TUZEX

Biely stan

Scénická žatva 100