Posledný scenár Esteve Solera ako hororová komédia

Scénická žatva 100, fotogaléria zo štvrtého dňa festivalu

Kontra

Apostrop pri ZUŠ J. L. Bellu

Liptovský Mikuláš

Citujem z programového bulletinu festivalu: „Kontra je autorský výber zo známej trilógie Proti pokroku. Proti láske. Proti demokracii katalánskeho dramatika. S nádychom absurdity sa v bližšie neurčenej dystopickej spoločnosti ukazuje možná verzia našich budúcich životov, ovládaná všadeprítomným systémom, kontrolou a formovaná pokrivenými ľudskými vlastnosťami. Niekoľko jemne futuristických jednoaktoviek, spojených čiernym humorom a plných bizarností, veľmi netradičnou formou hovorí o aktuálnych témach v oblasti politiky, technológií, o ľudskosti a základoch modernej demokratickej spoločnosti.”

Bohužiaľ, žiadny futurizmus. Kto má šancu poznať základné východiská a aj realizácie chazarského satanistického riadenia sveta, vie, že všetky uvedené systémy sa rapídnou rýchlosťou ukazujú ako fungujúce. Na jednej strane akási nadstavba slobodomyseľnosti hippies v šesťdesiatych rokoch, na strane druhej integrovaný systém absolútnej kontroly. Bez najmenšej transformačnej chyby.

V koncepte inscenácie Kontra by herci mohli mať súčasné kostýmy. Pôdorysné trajektórie hry „Človeče, nehnevaj sa“ určujú systematické siločiary nekompromisnej vládnucej špičky. Denné drogy a mozgové implantáty sú hnacími motormi kontrolných systémov. Nič nestojí v ceste koncernovému uchopeniu všetkých jednotlivostí denného života. Hra Kontra je mementom pre boj proti kalibrovanému zlu dneška.

TEXT: Jozef Ciller

FOTO: Roman Adamják