Pozdrav Jánosa Regősa

Janos Regos - zdravica
János Regős

Vážení hostia Scénickej žatvy!

Už druhýkrát mám to šťastie byť hosťom tohto vynikajúceho festivalu a tentoraz ma obzvlášť teší, že na moje odporúčanie je do programu zaradené aj významné maďarské predstavenie. Som rád, že môžem v našej spoločnosti privítať prezidenta AITA/IATA Aleda Rhysa-Johnsa a hosťujúcich členov Stredoeurópskeho výboru (CEC).

Na záver tohto pozdravu mi dovoľte urobiť ešte jedno dôležité oznámenie, medzi 19. a 25. júnom 2023 zorganizuje Maďarské národné centrum AITA/IATA (Maďarská federácia amatérskych divadiel a hercov) Medzinárodný amatérsky divadelný festival AITA/AIATA v Debrecíne v rámci 10. ročníka Divadelnej olympiády, na ktorý srdečne vítame prihlášky divadelných súborov a záujemcov. V tom čase sa uskutoční aj výročné valné zhromaždenie AITA/IATA a CEC.

Nech sú tieto dni Scénickej žatvy pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom!

János Regős

predseda Maďarskej federácie amatérskych divadiel a hercov

člen organizačného výboru Medzinárodného festivalu amatérskeho divadla AITA/AIATA 2023 v Debrecíne