Pozdrav Pieta Roordu

Piet Roorda
Piet Roorda

Pozdravujem vás,

100 rokov, krásny vek! Predpokladám, že mnohí z nás by váhali vysloviť želanie stať sa takými starými. Možno keby sme mali prísľub (alebo ešte lepšie záruku), že budeme vitálni a schopní robiť veci, ktoré máme radi a ktoré sú nám vzácne. Ale pre nás ľudí tieto istoty, bohužiaľ, nie sú súčasťou našich životov.

Záruky nedostala ani Scénická žatva. Ale najstaršiemu divadelnému festivalu v Európe sa podarilo dosiahnuť stovku a byť vitálnym a iskrivým. Program ponúka množstvo divadelných predstavení, prehliadok, výstav a workshopov.

Amateo, Európska sieť pre aktívnu účasť na kultúrnych aktivitách, srdečne blahoželá tomuto veľmi živému a atraktívnemu 100-ročnému festivalu a jeho hlavnému organizátorovi – Národnému osvetovému centru. NOC je rešpektovaným, aktívnym a angažovaným členom siete Amateo. Sme vďační za ich prínos pre neprofesionálne umenie na Slovensku a v Európe.

Všetkým účastníkom, slovenským a medzinárodným divadelným súborom a milovníkom divadla želám počas festivalu veľa radosti, nových zážitkov a vzdelávania. S takýmto duchom/elánom a energiou by som sa aj ja rád dožil stovky. Verím, že radosť z divadelnej tvorby (a iných umení) nám v tom pomáha/pomôže.

Piet Roorda, prezident Amateo