Strieľa celá rodina

Síce nikdy nenapíšem taký dojímavý úvodník ako Mašla, ktorá si to tu právom odsedela viac ako ja na cpz-ke. Možno nenapíšem úvod plný faktov ako Molnár, na ktorého knihu sa už všetci veľmi tešíme. Taktiež neležím na Národnom cintoríne ako Mojmír vysmievajúci sa všetkým, ktorí sa právoplatne nedožili 100. výročia tohto festivalu. A určite nenapíšem také voyerské zápisky z večerných stanovačiek ako Gabo. Ale rozhodne napíšem viac znakov ako Pavlačková a to mi je čert svedkom, že toto by som mohol zvládnuť.

Milí žatevníci a milé žatevníčky. Som tu s vami neprestajne, aj keď s krátkou prestávkou, od roku 2019. Vtedy to bol prelomový ročník pre Scénickú žatvu, pretože po takmer sto rokoch mala moderátora. Teda mňa, neskromne. Veď to poznáte, ťažko sa odosobniť od takýchto životných míľnikov. Tak, úvodný egotrip by sme mali za sebou.

Scénická žatva je kultúrnou udalosťou roka už sto rokov. Dovolím si teda aktuálny ročník označiť za kultúrnu udalosť storočia. Každoročne sa tu zíde crème de la crème slovenského ochotníckeho divadla, a to nenarážam len na účinkujúcich a účinkujúce, ale na všetkých, od lektorov a lektoriek cez redakciu, porotu, frekventantov a frekventantky tvorivých dielní, NOC, brigošov a brigošky, festivalový tím a najmä obsluhu v niekdajšom modrom, teraz bielom stane.

Ale Scénická žatva, to nie sú len ľudia. Istý Genius Loci sa tiež vždy zastaví. Dnes mi pri víne rozprával o svojej prvej návšteve divadelných závodov. Prišiel na odporúčanie kamarátov, ktorí mu tvrdili, že tento festival určite stojí za opáčenie. A Genius neoľutoval. Povedal mi, že ešte nezažil podobnú udalosť, ako je táto, a to je Genius ozajstný svetomtulák. Že tá Žatva, napriek svojmu veku, má stále čo ponúknuť. Neustále sa zlepšuje a rastie. A vďaka tomu sa tu všetci cítime ako doma. Akýsi Válek raz zívol a riekol: „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.“ Neklamal.

Napriek tomu, že ide o významný stý ročník, žiaľ, ani tento nebude v jednej veci iný. Taktiež sa raz musí skončiť. Je mi cťou byť súčasťou a verím, že pri druhej storočnici, keď Molnárove deti budú zostavovať knihu Festival festivalov 2, sa všetci spolu ocitneme minimálne v mennom registri.

Žnite, sejte, oberajte, ale najmä užívajte úrody! Či obrody?

Váš Felicita

TEXT: Felicita

FOTO: Michal Lašut