Objekt

PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ! Namiesto plánovaného predstavenia sa uskutoční vo foyeri Slovenského komorného divadla komentovaná prehliadka výstavy Scénografie Jozefa Cillera.
Autorka:
Ema Holková
Súťaž:
FEDIM 2022
Kedy:
(50')
Kde:
Objekt - Ema Holková, foto: Jakub Jančo

Autorské inscenované dielo, ktoré vzniklo na základe rozhovorov dvoch opačných pohlaví, teda ženy a muža. Predmetom rozhovorov bol objekt. Objekt (muž. r.) – predmet vnímania, myslenia, poznávania; predmet (osoba al. vec), na ktorý je zacielené nejaké konanie, nejaká činnosť. Čo vám prvé napadne, keď sa povie žena? Sila, muž, neha, krása, telo… objekt? Neexistuje správna odpoveď. Len zaužívané vzorce myslenia a správania nastavené spoločnosťou.

O Eme Holkovej

Tvorcovia sme my: ja, jedno 17-ročné dievča, jeden pedagóg a pol figuríny. Začala som vnímať sexuálnu objektivizáciu, sexizmus či sexuálne obťažovanie už v mladšom veku. Nie vždy pod týmito komplikovanejšími pojmami… to prišlo časom. Ak som však bola dosť stará na to, aby som zažila rôzne formy týchto pojmov aj v praxi, tak myslím, že som dosť stará na to, aby som o nich niečo povedala. V dotyku seba so sebou sa chcem dotknúť aj vás.

Réžia, scénografia: Ema Holková, Štefan Foltán

Použitá hudba: Ryuichi Sakamoto