Podujatia: BarMuseum

Oskar  (35')

Detský divadelný súbor Bodka, ZUŠ, Veľký Krtíš

viac...

BarMuseum

Oskar - DDS Bodka

Narodeniny  (55')

DS Hromozvod, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

viac...

BarMuseum

Narodeniny - DS Hromozvod, foto: Jakub Jančo

Objekt  (50')PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ! Namiesto plánovaného predstavenia sa uskutoční vo foyeri Slovenského komorného divadla komentovaná prehliadka výstavy Scénografie Jozefa Cillera.

viac...

BarMuseum

Objekt - Ema Holková, foto: Jakub Jančo

Anča  (25')

DS KONKE, Košice

ZMENA: predstavenie sa z pôvodného termínu v piatok o 17:15 presúva na štvrtok 1. 9. o 18:45 do Štúdia SKD

viac...

Štúdio

Anča - DS KONKE, foto: Michal Lašut

Chlapci a chrobáky  (10')

Vaša banda pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

program pre deti; zmena: predstavenie sa posúva z 12:30 na 13:00

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100

A taký krásny deň to mohol byť!  (35')

Detský divadelný súbor Bebčina, Nová Dubnica

zmena: predstavenie sa posúva z 13:30 na 15:00

viac...

BarMuseum

A taký krásny deň to mohol byť - DDS Bebčina

Sylvia Plath: Oco

Recituje: Bronislava Ištvánová

viac...

BarMuseum

Bronislava Ištvánová, foto: Michal Lašut

Ali Smith: Jeseň

Recituje: Alexandra Hornáková

ZMENA: recitácia sa z pôvodného termínu v piatok o 17:15 presúva na 13:30 pred predstavenie Guľa

viac...

Štúdio

Alexandra Hornáková, foto: Maja Vašicová

Oren Lavie: Medveď, ktorý tam nebol

Recituje: Mário Mňahončák

viac...

BarMuseum

Mário Mňahončák, foto: Michal Lašut

Hodnotenie textov Žatvy drámy

Odborné hodnotenie finálnych textov

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100