Podujatia: FEDIM

Tri śestri  (50')

Divadelný súbor Na skok, Raslavice

viac...

Národný dom

Tri Sestry - DS Na skok, foto: Jakub Jančo

Narodeniny  (55')

DS Hromozvod, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

viac...

BarMuseum

Narodeniny - DS Hromozvod, foto: Jakub Jančo

Objekt  (50')



PREDSTAVENIE JE ZRUŠENÉ! Namiesto plánovaného predstavenia sa uskutoční vo foyeri Slovenského komorného divadla komentovaná prehliadka výstavy Scénografie Jozefa Cillera.

viac...

BarMuseum

Objekt - Ema Holková, foto: Jakub Jančo

Klamárka  (90')

DS DRIM, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

v predstavení sa používajú vulgarizmy

viac...

Štúdio

Klamárka - DS DRIM, foto: Jakub Jančo

Ľudskosť  (45')

DS Let, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

viac...

Štúdio

Ľudskosť - DS Let, foto: Jakub Jančo