Podujatia: Scénická žatva

Raňajky v stane

Biely stan

Scénická žatva 100

Vernisáž výstavy Scénická žatva 100

Divadelné námestie

Scénická žatva 100

Otvorenie Scénickej žatvy 100

Veľké pódium

Scénická žatva 100

Stokrát siali, stokrát žali

Galaprogram k 100. výročiu festivalu Scénická žatva

viac...

Národný dom

Scénická žatva 100

Hodnotenie textov Žatvy drámy

Odborné hodnotenie finálnych textov

viac...

BarMuseum

Scénická žatva 100

Odovzdávanie ocenení

Národný dom

Scénická žatva 100

Prezentácia tvorivých dielní

Biely stan

Scénická žatva 100

DJ TUZEX

Biely stan

Scénická žatva 100

Štvrtok 1. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Piatok 2. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30
Sobota 3. 9. 2022 o 12:30 a o 15:30

Najvyšší kaukliari

Divadelné námestie

Najvyšší kaukliari