Festivalový denník 4

Festivalový denník 4

C27H45OH

Redakčný rozhovor: Cholesterol (Blaho Uhlár a kolektív) • Divadelný súbor DISK, Trnava • Víťaz kategórie I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Čítať viac »
Festivalový denník 4

Kabaretná vagína Blaha Uhlára

Recenzia porotcu: Cholesterol (Blaho Uhlár a kolektív) • Divadelný súbor DISK, Trnava • Víťaz kategórie I. Prúdy súčasného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš 2023

Čítať viac »
Festivalový denník 4

Pôdorys jazvy

Recenzia porotcu: Nuly a jednotky (kolektív) • DS Trma-vrma, Poprad • Zlaté pásmo v súťaži Zlatá priadka 2023

Čítať viac »