Scénická žatva online

Tvorivý čin roka bolo až do roku 2016 najvyšším ocenením, aké mohli ochotnícki divadelníci získať. Víťaza vyberala porota spomedzi inscenácií a umeleckých prednesov, ktoré sa na Scénickú žatvu dostali ako víťazi niektorej z postupových súťaží. Počas trvania festivalu sprístupníme vybraných 10 záznamov inscenácií, ktoré toto prestížne ocenenie získali.
Tvorivý čin roka bolo až do roku 2016 najvyšším ocenením, aké mohli ochotnícki divadelníci získať. Víťaza vyberala porota spomedzi inscenácií a umeleckých prednesov, ktoré sa na Scénickú žatvu dostali ako víťazi niektorej z postupových súťaží. Počas trvania festivalu sprístupníme vybraných 10 záznamov inscenácií, ktoré toto prestížne ocenenie získali.
Program vysielaný live a a metodické videá vlogu PRE DNES s praktickými cvičeniami.
V Roku divadla pracovníci Národného osvetového centra pripravili hĺbkové rozhovory s pamätníkmi ochotníckeho divadla. Počas Scénickej žatvy si budete môcť pozrieť ukážky z jednotlivých rozhovorov s divadelníkmi, ktorí svojou prácou posunuli ochotnícke divadlo míľovými krokmi dopredu. Medzi inými sa môžete tešiť na rozhovor napríklad s Jaroslavou Čajkovou, Vladimírom Štefkom, Miškom Kováčom Adamovom či s Ľubom Šárikom.
Presne pred týždňom sme uzavreli online brány festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2½. Vy máte však jedinečnú možnosť zúčastniť sa ho znovu. Pozrite si s nami webináre pre divadlníkov, recitátorov, či divadelných fotografov a zdieľajte s nami #radostztvorivosti.

Súťažte so Scénickou Žatvou