Program Scénickej žatvy

Streda 30. 8. 2023

17:00

premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama

viac…

17:30

recituje Andrej Rácz

viac…

B+S pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra

viac…

19:30

premietanie krátkych dokumentov z rovnomenného vzdelávacieho projektu

viac…

20:30

recituje Denis Šatan

viac…

Študentské divadlo Prešovskej univerzity

viac…

 

Štvrtok 31. 8. 2023

9:00

Rozbory predstavení   

17:30

Divadlo Janka Čemana z Pivnice a Kokram z Kovačice (Srbsko)

viac…

18:00

výber archívnych filmov

viac…

18:45

Otvorenie festivalu   

19:00

20:30

premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama

viac…

Piatok 1. 9. 2023

9:00

Rozbory predstavení   

12:00

úspešné filmy zo súťaže Bienále animácie Bratislava 2022

viac…

12:30

pouličná chodúľová šou

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

14:00

tvorivé dielne pre deti

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

16:00

pouličná chodúľová šou

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

17:30

premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama

viac…

18:30

Autogramiáda knihy Festival festivalov   

19:30

recituje Patrícia Demeterová

viac…

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI

viac…

20:00

Sobota 2. 9. 2023

9:00

Rozbory predstavení   

12:00

Prezentácia kostýmovej dielne   

12:30

premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama

viac…

13:00

pouličná chodúľová šou

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

13:30

14:00

tvorivé dielne pre deti

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

15:15

Rozbor predstavenia Nuly a jednotky   

15:30

pouličná chodúľová šou

DIVADLO K ĽUĎOM

viac…

17:00

recituje Martina Herichová

viac…

Divadelný súbor DISK

viac…

17:15

úspešné filmy zo súťaže Bienále animácie Bratislava 2022

viac…

18:45

Rozbor predstavenia Cholesterol   

20:00

ŽUMPA (Česká republika)

viac…

20:45

premietanie krátkych dokumentov z rovnomenného vzdelávacieho projektu

viac…

21:30

Záverečný ceremoniál   

Zmena programu vyhradená